महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने “महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळा” ची कंपनी कायदा अधिनियम १९५६ अन्वये १० जुलै, १९७८ रोजी स्थापना केली आहे.

महामंडळाचे सध्याचे प्राधिकृत भाग भांडवल रु.५०० कोटीचे आहे. राज्य व केंद्र शासन यांचेकडून भाग भांडवल प्राप्तीचे प्रमाण ५१:४९ असे आहे. आतापर्यंत प्राप्त भाग भांडवल रु.६३२.६४ कोटीचे आहे. (राज्य शासनाचे रु.५६८.५७ कोटी आणि केंद्र शासनाने रु.६४.०७ कोटी)अंतर्गत दिनांक १० जुलै, १९७८ साली झाली.

आतापर्यंत एकूण १०,४७,०००+ पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना एकूण रु. ९६८.१९ कोटी वितरित करण्यात आले आहे.
उपलब्ध योजना पहा:

महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना

****************************************************


Need Help?
Website: www.mahatmaphulecorporation.com
Email: mpbcdc@mtnl.net.in, info@mahatmaphulecorporation.com | Call Toll Free: 1800-22-1978
Address:
Shop No.25/2, JVPD Scheme, Juhu, Mumbai, Maharashtra 400049

Copyrights @ 2018-19 | Mahatma Phule Corporation, Mumbai
Managed by Fileian.com

Comodo Trusted Site Seal Internet Accredited Business - Click For Ratings